Opleidingen

 

Werkvormm biedt korte marktgerichte opleidingen aan op maat van kansengroepen.

 

Zo organiseren we de opleiding keukenmedewerker voor anderstaligen (12 tot 14 weken + 3 weken stage voor 30 deelnemers op jaarbasis). Startmomenten voor 2016 zijn: begin januari, half april, begin september. Voor meer info over de opleiding kan u terecht bij Bart Janssen, 0476/978378, bart.janssen@werkvormm.be.

 

 Voor de opleiding hulpkok (28-30 dlnrs) en medewerker slagerij (28-30 dlnrs) werken we samen met PCVOA (PIVA van voorheen).  De opleiding containerhersteller (10-12 weken) wordt voorlopig niet georganiseerd.

 

 

Werkervaring

 

Werkvormm biedt werkervaring aan via art 60 § 7 voor de Haventornado’s (18 personen) in groenwerk, buitenschoonmaak en verzamelen zwerfvuil. Tevens restauratie maritiem, varend- en havenerfgoed (12 deelnemers) waar lassen, oppervlaktebehandeling en industrieel schilderen centraal staan.

 

Begeleiding

 

In de SIW (subsidie intensief werkplekleren) begeleidt Werkvormm 55 niet werkende werkzoekenden. Via vindplaatsgericht werken bereiken en begeleiden we 60 sociale huurders.

 

 

Cultuurverkenners

 

Werkvormm matcht jaarlijks 45 Nieuwe-Belgen met 45 Antwerpenaars. Zij ontmoeten elkaar frequent voor culturele uitwisseling en taalverwerving. Het vormen van micronetwerken staat centraal. Voor meer informatie of een afspraak kan u terecht bij Nazanin Djavaheri, 0470/035554, nazanin.djavaheri@werkvormm.be

 

Jongeren

 

Voor jongeren die de (technische) school niet gekwalificeerd verlaten hebben kan op afroep een sessie van Studio GATAM georganiseerd worden.  Studio GATAM is een creatief collectief dat als pop up project met jongeren aan de slag gaat voor de creatie van nieuwe producten.

 

Diverse

 

Werkvormm is promotor van een assessmentproject voor anderstaligen (30 dlnrs/jaar) met een arbeidshandicap i.s.m. De Ploeg vzw.

 

Werkvormm is stichtend lid van De Lift vzw, waar we activeringsprojecten hebben voor anderstalige ingenieurs, projecten NT2 voor werkzoekenden en screeningsprojecten voor vluchtelingen.

 

In diezelfde context maakt Werkvormm beeldwoordenboeken voor anderstaligen. Dit zowel wat vaktechnisch Nederlands betreft, maar ook voor algemene inburgeringsthema’s. Deze beeldwoordenboeken bestaan zowel in gedrukte vorm, maar ook digitaal via een website.